Bine ați venit!

Toate poveștile încep cu
“A fost odată…” .

Satul Nisiporești face parte din comuna Botești, care este asezată pe malul stâng al râului Moldova, în apropierea binecunoscutului “HAN AL ANCUȚEI”.

Documentele existente ne arată că în anul 1907 s-a înființat pentru prima dată școala în sat, funcționând pe lângă biserică, cu patru clase primare „cu predare dublu simultan”. Primul învățător al satului a fost Spatarescu Gheoghe.

În anul 1923 s-a donat școlii clădirea “Conac” cu doua săli de clasă și două camere în care locuia învățătorul.

În incinta Căminului Cultural a funcționat școala în anul 1932 având clasele I-VII.Noul local al școlii cu opt săli de clasă, două laboratoare și biblioteca se dă în folosința în anul 1962.

Începând cu anul școlar 1974-1990 au fost școlarizați elevi din toate nivelurile învățământului preuniversitar: grădinița, școala primară, gimnaziu și prima treptă de liceu, mai întâi cu profil mecanic, apoi cu profil industrial–agricol.

Încă 4 săli de clasă se dau în folosință în anul școlar 1985-1986. Școala Nisiporești devine școala coordonatoare în anul școlar 1979-1980-primul director coordonator fiind prof. Ana Pal, fiica satului.

În anul școlar 2001-2002-Școala complementară de ucenici din Barticești este transferată la Școala coordonatoare Nisiporești.

Anul 2003 marchează transformarea școlii complementare în școala de arte și meserii cu domeniul industrie textile și pielarie-școala care pregătește muncitori calficați în tricotaje-confecții.

În septembrie 2006, Școala Nisiporești devine Școala de Arte și Meserii, școala cu personalitate juridică, având în subordine Școala cu clasele I-VIII Barticești și Școala cu clasele I-IV Botești.

După un an și 3 luni de zile adică la data de 1.12.2007-Școala cu clasele I-VIII Barticești dobândește statut de școală cu personalitate juridică, primind ca structura Școala cu clasele I-IV Botești.

În decembrie 2007, SAM Nisiporești a primit autorizare de funcționare provizorie din partea A.R.A.C.I.P. pentru o clasa a IX-a, domeniul fabricarea produselor din lemn și o clasa a XI-a (an de completare) domeniul-industrie textile și pielarie.

În 12.02.2010 SAM Nisiporești primește în urma unei noi evaluări A.R.A.C.I.P. prin ordin M.E.C.T.S. autorizare pentru nivel 3 liceu si denumirea LICEUL TEHNOLOGIC NIȘIPOREȘTI.

În 15-16.05.2014 s-a obținut acreditarea de funcționare a unității de învățământ, acordată prin Ordinul nr. 4491/2014, pentru nivel 4, domeniul tehnic, domeniile pregătirii de bază: industrie textilă şi pielărie, respectiv fabricarea produselor din lemn, învățământ zi și seral.

Activitate

De luni până vineri
8:00 -16:00

Personal

Personalul de la conducere al acestei instituții.

Arhivă

Toate documentele și publicațiile din acest site, se pot găsi aici.

Noutăți

Puteți viziona cele mai recente știri si publicatii aici.

Secretariat

E-mail samnisiporesti_botesti@yahoo.com
Telefon/fax
0233781031

20160530_132251
24210204_1581514051913226_5155329560966395113_o