Resurse

RESURSE UMANE

In anul şcolar 2012-2013 din cele 33 de cadrele didactice

 • 14 cadre didactice au gradul didactic I,
 • 10 gradul didactic II,
 • 7 definitivat,
 • 2 debutanţi.

Încadrarea cu personal didactic auxiliar este de 3 persoane, iar personal nedidactic 6.

 • personal didactic auxiliar si nedidactic cu normele:
 • 1/2 secretar
 • 1/2 contabil
 • 1 tehnician
 • 3 ingrijitori
 • 1/2 muncitor de intretinere
 • 1 fochist
 • 1 paznic noapte

 

RESURSE MATERIALE

 • Unitatea are 2 corpuri de clădire , 1 gradinita si 1 corp scoala şi funcţionează în două schimburi;

Conditiile optime pentru desfasurarea activitatilor instructiv-educative sunt asigurate prin:

 • 13 săli de clasă si grupa, din care: 9 la Scoala Nisiporesti; 4 la Gradinita Nisiporesti;
 • 1 laboratoar informatică dotat cu 25+1 calculatoare desktop, Pentium IV;
 • 1 Centru de Documentare şi Informare,
  1 Atelier de instruire practică pentru profilul : industrie textilă, în care baza materială permite desfăşurarea în bune condiţii a instruirii practice;
 • 1 spaţiu alocat desfăşurării instruirii practice pentru domeniul fabricarea produselor din lemn, calificarea lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn care urmează a fi dotat cu utilaje corespunzătoare domeniului de pregătire;
 • 1 biblioteca şcolii dotată cu un număr de 8000 volume;
 • 1 teren de sport , amenajat conform standardelor;