Stat de functii

STAT DE FUNCTII (2021)

Stat de functii – 01.03.2021

STAT DE FUNCTII (2020)

Stat de functii – 01.09.2020

RESURSE UMANE

In anul şcolar 2019-2020,  personalul şcolii este format din: 44 cadre didactice si 4 angajati auxiliar didactic şi 5 nedidactic.

Personal didactic:

 • 28 au gradul didactic I
 • 8 au gradul didactic II
 • 1 definitivat
 • 6 debutanţi
 • 1 necalificat
 • 5  educatoare;
 •  10 învățători/ profesori pentru învățământul primar;
 • 29 profesori
Numărul cadrelor didactice Titular Suplinitor Calificat Necalificat
44 36 7 1 (înv. preșcolar)

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:

Număr personal didactic calificat: Număr personal didactic necalificat
Cu doctorat Cu gradul I Cu gradul II Cu Definitivat Fără definitivat/

 

debutant

 
1 28 8 1 6 1

III.2.2 Personalul  didactic auxiliar

Categorie de personal Număr  de persoane încadrate Număr de norme pentru fiecare categorie de personal                                  Numărul de personal este:
sub normativele privind  încadrarea categoriei respective de personal la nivelul normativelor privind  încadrarea categoriei respective de personal peste normativele privind  încadrarea categoriei respective de personal
Contabil sef 1 1
Secretar şef 1 1
Secretar 1 1
Administrator de patrimoniu
Bibliotecar
Tehnician
Total 3 3

 

RESURSE MATERIALE

 • Unitatea are 2 corpuri de clădire , 1 gradinita si 1 corp scoala şi funcţionează în două schimburi;

Conditiile optime pentru desfasurarea activitatilor instructiv-educative sunt asigurate prin:

 • 13 săli de clasă si grupa, din care: 9 la Scoala Nisiporesti; 4 la Gradinita Nisiporesti;
 • 1 laboratoar informatică dotat cu 25+1 calculatoare desktop, Pentium IV;
 • 1 Centru de Documentare şi Informare,
  1 Atelier de instruire practică pentru profilul : industrie textilă, în care baza materială permite desfăşurarea în bune condiţii a instruirii practice;
 • 1 spaţiu alocat desfăşurării instruirii practice pentru domeniul fabricarea produselor din lemn, calificarea lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn care urmează a fi dotat cu utilaje corespunzătoare domeniului de pregătire;
 • 1 biblioteca şcolii dotată cu un număr de 8000 volume;
 • 1 teren de sport , amenajat conform standardelor;

  Personalul nedidactic

  Categorie de personal Număr de persoane încadrate Număr de norme pentru fiecare categorie de personal                                  Numărul de personal este:
  sub normativele privind  încadrarea categoriei respective de personal la nivelul normativelor privind  încadrarea categoriei respective de personal peste normativele privind  încadrarea categoriei respective de personal
  Paznic
  Îngrijitor 5
  Muncitor calificat 3
  Total 8

  RESURSE MATERIALE:

  Începând cu anul școlar 2019-2020, activitatea de instruire s-a desfășurat astfel:

  La Liceul Tehnologic Nisiporești

  – ciclul preșcolar – Corpul B – grădiniță cu program normal;

  – ciclul primar, ciclul gimnazial și ciclul superior al liceului– Corpul A, Str. Principală, nr. 567;

  – ciclul liceal inferior- Atelier ÎPT.

  La Structura Barticesti:

  – ciclul preșcolar – Corpul B – grădiniță cu program normal;

  – ciclul primar și cilul gimnazial – Corpul A,sat Barticesti;

   

  SPAŢII PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT     -Liceul Tehnologic Nisiporești

  Nr.

   

  crt.

  Tipul de spaţiu Număr

   

  spaţii

  Suprafaţă (mp)
  1. Săli de clasă /grupă 14 1166
  2. Cabinete* 1 94
  3. Laboratoare* 1 57
  4. Ateliere* 2 110
  5. Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi sport* 0/1 2500
  6. Spaţii de joacă * 2 1200
  • 1- laboratoar informatică dotat cu 26 calculatoare conectate la internet;
  • 1- Centru de Documentare şi Informare,
  • 1 atelier de instruire practică pentru profilul industrie textilă, în care baza materială permite desfăşurarea în bune condiţii a instruirii practice.
  • 1 atelier pentru desfăşurarea activităţilor practice din domeniul prelucrarea lemnului
  • 1 biblioteca şcolii dotată cu un număr de 8000 volume.
  • 1 teren de sport, amenajat conform standardelor.
  • 2 spaţii de joacă
  • echipamente şi utilaje pentru atelier industrie textila: 9 maşini de cusut, 3 maşini triploc, 3 maşini de tricotat,1 presă de călcat, etc.
  • echipamente şi utilaje pentru atelier industrializarea lemnului.

  SPAŢII PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT     -Structura Barticești

  Nr.

   

  crt.

  Tipul de spaţiu Număr

   

  spaţii

  Suprafaţă (mp)
  1. Săli de clasă /grupă 9 750
  2. Cabinete*chimie-fizică-biologie 1 57
  3. Laboratoare* 1 57
  4. Ateliere* 2 110
  5. Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi sport* 1/1 2500
  6. Spaţii de joacă * 2 1200
  • 1 biblioteca şcolii;
  • 1- laboratoar informatică dotat cu 20 calculatoare conectate la interne.

 

SEPTEMBRIE 2019

Funcții și salarii

MARTIE 2019

Funcțiile și salariile corespunzătoare acestora

MARTIE 2020

Funcțiile și salariile corespunzătoare acestora