Oferta educationala 2010 – 2011

În anul şcolar 2010 – 2011 la Liceul Tehnologic Nisiporeşti au fost înscrişi 432 si s-a asigurat instruirea şi educarea elevilor prin următoarele forme de învăţământ:

  • preprimar
  • invatamant primar
  • gimnazial

Invățământ liceal, profil tehnic, filiera tehnologica, domeniile industrie textila si pielarie, respectiv fabricarea produselor din lemn, învățământ zi.

Invățământ liceal, profil tehnic, filiera tehnologica, domeniul industrie textila si pielarie, învățământ seral.