Oferta educationala 2009 – 2010

În anul şcolar 2009-2010 la Şcoala de Arte şi Meserii Nisiporeşti au fost înscrişi 432 si s-a asigurat instruirea şi educarea elevilor prin următoarele forme de învăţământ:

  • preprimar
  • invatamant primar
  • gimnazial

Invatamant liceal, profil tehnic, filiera tehnologica,domeniile industrie textila si pielarie, respectiv fabricarea lemnului profesional SAM an de completare, domeniul industrie textila si pielarie, calificarea croitor imbracaminte dupa comanda